Trailer “Den Haag, Sporen van Oranje”

In het kader van het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden einde 2013 maakt Sarphati Media samen met Inge le Cointre en Paul Kramer een drietal portretten over Willem I, II en III; de grondleggers van onze huidige monarchie. Omroep MAX zendt deze serie uit in drie afzonderlijke uitzendingen.

In de serie staat de betekenis van deze drie koningen voor ons land centraal, Wie waren zij, hoe leefden ze wat hebben ze achtergelaten? Hoe belangrijk zijn ze geweest voor het huidige Nederland?

De hoofdvertellers zijn drie historici, Jeroen Koch, Dik van der Meulen en Jeroen Van Zanten, de auteurs van drie nieuwe biografieën over de grondleggers van onze Oranjemonarchie, Koning Willem I, Willem II en Willem III. De centrale presentator in de serie is Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo en kenner van de geschiedenis van ons koningshuis.