Drie Koningen van Oranje

In deze serie staat de betekenis van deze drie koningen voor ons land centraal, Wie waren zij, hoe leefden ze wat hebben ze achtergelaten? Hoe belangrijk zijn ze geweest voor het huidige Nederland? De centrale presentator in deze serie is Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo en kenner van de geschiedenis van ons koningshuis.